Lớp cần gia sư

Lớp học – LÊN 6+1

Lớp dạy : LÊN 6+1
Môn dạy: T-L-V
Địa chỉ: NGÔ CHÍ QUỐC- P BÌNH CHIỂU- THỦ ĐỨC
Mức lương: 900000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI – TRƯA 12H-2H(S XẾP THỨ)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 – 0908193734

Price: 0,00 VND